Delo doule in kje so njene pristojnosti

Kdo je doula?

Doula je spremljevalka ženi v celotnem porodnem procesu in na porodu (tako dr. Christine Morton, Birth Ambassadors). Porodne doule smo naučene, da nudimo kontinuirano in individualno podporo eni ženski naenkrat. Prav tako nudimo informacije, fizično podporo in čustveno podporo njej, njenemu partnerju in celotni družini.

Kaj doula počne?

Doula spodbuja in podpira ženo na porodu. Naša naloga je kontinuirana podpora porodnici, ne glede na odločitev, ki jo le-ta sprejme oz. način, ki si ga izbere za porod. Podpora porodnici je definirana kot terapevtska prisotnost osebe, ki s svojo interakcijo izvaja ljubečo skrb (Jordan, 2013).

Pomembno je dejstvo, da je doulina vloga vezana izključno na porodne želje porodnice. V praksi to pomeni, da doulina prva odgovornost velja porodnici in ne bolnišničnemu administratorju, babici ali zdravniku.

Doula svojo pomoč nudi in izvaja na štirih področjih:

 1. Fizična podpora: je pomembna, ker porodnici daje občutek nadzora nad situacijo, jo tolaži in vliva samozavest. Načini, kako doula fizično pomaga, so npr.: pomirjujoč dotik, masaža, uporaba rebozo traku za lajšanje bolečine, …; pomaga ustvariti pomirjujoče okolje tako, da uspešno umiri in uredi porodni prostor; pomaga porodnici na stranišče, pod tuš, jo hrani in napoji; nudi tople obkladke.
 2. Čustvena podpora: porodnici daje občutek, da je zanjo poskrbljeno, da je pomembna in ji pomaga k občutku opolnomočenja po porodu; pomaga ustvarjati lepe porodne spomine (Gilland, 2010b). Načini, ki jih doula uporablja pri izkazovanju čustvene podpore, so: nenehna prisotnost, zagotovilo, spodbuda, pohvala, vliva optimizem, dela družbo, pokaže skrb, razloži dogajanje, spoštuje porodničine želje, pomaga njej in partnerju spopadati se z strahom, s porodnico/parom naredi ovrednotenje poroda kasneje.
 3. Informacijska podpora: porodnici in partnerju razloži dogajanje in ju informira s preverjenimi informacijami o porodnih možnostih. Informacijska podpora vključuje: vodstvo para skozi porodni proces, predlaga dihalne in sprostitvene tehnike, porodne položaje, tudi pri različnih vrstah analgezije; jima pomaga najti več preverjenih informacij o porodnih možnostih; pomaga razložiti medicinske postope še preden se zgodijo; razloži partnerju, kaj se dogaja z njihovo partnerko.
 4. Posredovanje: zadnja oblika podpore je ponekje smatrana kot sporna, saj je posredovanje lahko marsikaj, pa tudi doule si različno razlagajo, kaj posredovanje v porodu v resnici pomeni. Leta 2015 pa je mednarodna organizacija za certificiranje doul DONA International izdala dokument (DONA Code of Ethics), kjer je jasno opredeljeno, da je posredovanje lahko vloga doule, dokler ne govori namesto porodnice. Take oblike posredovanja so lahko: spodbujanje para k izražanju mnenja in postavljanja vprašanj stroki tekom porodnega procesa, spraševanje porodnice po njenih potrebah, podpora porodničini odločitvi, opozoriti osebje po porodničinih željah; si izboriti čas, da par lahko ubere prave informacije in se odloči kot želi; ustvarjati okolje za izmenjavo mnenj med parom in osebjem; opomniti porodnico po možnih intervencijah in razložiti njihov pomen še preden do njih pride ter na tak način dati možnost po pravočasno postavljenem vprašanju in izraženi odločitvi/mnenju.

Posredovanje je definirano kot podpora porodnici, da ima pravico se sama odločiti glede svojega telesa in otroka.

Kaj ni delo doule?

Doula ni strokovna oseba, zato njeno delo ne zajema: vaginalnih pregledov in meritev otrokovega srčnega utripa; ne daje zdravniških nasvetov ali diagnosticira stanje; se ne odloča namesto porodnice/para; ne sili porodnice v neke odločitve, ki bi morda njej bile ljubše; ne prevzame vloge njenega partnerja; ne ulovi otroka; se ne menja na porodu, ampak ostane do konca ne glede na čas.

Kaj o  spremstvu doule na porodu pravijo raziskave?

Leta 2017 je Bohren objavil izsledke raziskave (Cochrane review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28681500/) , ki je zajela 15.000 naključno izbranih porodnic, ki so prejemale bodisi kontinuirano podporo tekom poroda, prekinjeno podporo osebja, niso imele podpore ali pa so bile deležne zgolj podpore partnerja. Raziskava je pokazala, da so porodnice s kontinuirano podporo procentualno več rodile vaginalno brez uporabe vakuma ali klešč in tudi brez protibolečinskih sredstev (predvsem je navedena epiduralna analgezija). Njihovi porodi so bili v povprečju krajši za 40 minut in otroci so po porodu imeli boljše ocene po Apgarju. Obstaja tudi manjši delež raziskave, ki kaže na znižano možnost pojava poporodne depresije pri mami. Raziskave pa ne navajajo nikakršnih dokazov, ki bi govorili proti kontinuirani podpori pri porodu.

Izsledki raziskave kažejo, da imajo porodnice ob stalni podpori boljše statistične možnosti za pozitiven in lep izid poroda.

Raziskava je prav tako proučevala, če obstaja razlika glede na izbiro stalnega porodnega partnerja (doula, babica, sorodnik,, prijateljica, partner) in je dokazala, da so najboljši izidi pri tistih porodnicah, ki si za stalnega spremljevalca izberejo doulo. Ta ni del strokovne ekipe in ni njim podrejena. Odgovorna je izključno porodnici in njenim željam, zato je stopnja čustvene varnosti z njo mnogo višja. Ob stalni prisotnosti doule na porodu je dokazana:

 • 25% manj carskih rezov (v nekaterih predelih celo 39%)
 • 8% višja možnost za vaginalni porod (ponekje 15% višja možnost)
 • 10% manjša uporaba protibolečinskih sredstev
 • V povprečju za 41 minut krajši porodi
 • 38% manj verjetnosti, da bi otrok po porodu imel nizke ocene po Apgarju
 • 31% manj možnosti za doživljanje poroda kot slabo izkušnjo

Raziskava je pokazala tudi, da je uporaba/potreba po umetnih popadkih pri porodnicah z neprekinjenim spremstvom doule nižja.

Zakaj so doule tako uspešne?

Pravzaprav je več razlogov, zakaj so doule tako učinkovite, eden od njih pa je t.i. teorija novega okolja. Odkar se je porod več ali manj umaknil iz domačega okolja v porodnišnice in bolnice, so porodnice izpostavljene mnogim medicinskim postopkom (pogosto rutinskim, a živčno invazivnim in njim nepoznanim), pregledom, pomanjkanju zasebnosti, močnim in zaslepljujočim lučem, neznanim osebam, neznanemu okolju, … V takem okolju vsak človek lahko občuti tesnobo in strah, in ima lahko težave s spopadanjem teh občutkov in postopkov, ki so pred njim. Porodnico pa, ki se počuti ekstremno ranljivo in nemočno, tako okolje lahko izjemno zafrustrira in posledično upočasni ali celo zaustavi porod.

Ravno doula pa lahko s svojo neprekinjeno prisotnostjo in zaupanjem, ki se je vzpostavilo že tekom nosečnosti, v precejšnji meri ublaži ta efekt novega okolja ter bistveno pripomore k porodničini samozavesti (Hofmeyr, Nikodem et al. 1991).

Naslednji razlog, zakaj so doule tako učinkovite je ta, da že njihova prisotnost na porodnice deluje kot protibolečinsko sredstvo (Hofmeyr, 1991). Ob njihovi prisotnosti je uporaba sintetičnih protibolečinskih sredstev manjša, prav tako nižja poraba epiduralne analgezije povzroči nižjo porabo določenih medicinskih postopkov, ki tovrstno analgezijo sicer spremljajo, npr. uporaba umetnih popadkov, kontinuirano merjenje otrokovih srčnih utripov, številnejši vaginalni pregledi …. (Caton, Corry et al. 2002). Porodnice ob neprekinjeni spremljavi svoje doule navajajo nižje zaznavanje bolečine.

Tretji razlog je navezanost med porodnico in doulo, ki povzroči večje izločanje oksitocina in posledično močnejše popadke (Gilliland, 2010), ki vodijo k hitrejšemu in lažjemu porodu. Oksitocin izpodbija stresni hormon kortizol, izloča pa se v zaupanju in varnosti, v dotiku, očesnem stiku in siceršnjemu ljubečemu vedenju doule do porodnice (Personal Communication, Dr. Amy Gilliland, 2015).

Tovrstnih raziskav o vplivu doule na izločanje oksitocina in pozitivnih učinkih le-tega najdemo še na Švedskem (Uvnas Moberg, 2014), v Iranu (Ravangard et al. 2017) in zagotovo še kje.

Na podlagi teh raziskav se je razvil konceptualni model neprekinjene podpore v porodu (2017). Model prikaže, da neprekinjena pomoč med porodom neposredno vpliva na:

 • povečano izlčanje oksitocina
 • povečano mobilnost
 • povišano samozavest porodnice
 • zmanjšano občutje bolečine
 • zmanjšan stres

Vsi zgoraj našteti dejavniki neposredno vplivajo na zmanjšano uporabo epiduralne analgezije, le-ta pa naprej na:

 • zmanjšano uporabo dodatnih intervencij (npr. induciran porod, umetni popadki …)
 • krajši porod
 • večje zadovoljstvo porodnice
 • spontan vaginalni porod
 • nižji delež carskih rezov
 • bolši izid za otroka

Iz modela je jasno razvidno, kako en dober dejavnik vodi v številne drugi pozitivne dejavnike, ki posledično vodijo v dober porodni izid, kar je cilj porodnega procesa.

V čem se doula razlikuje od porodne babice?

Porodna babica nudi pomoč, kolikor le more, a je njeno delo tako obsežno in tudi vodi običajno več porodnic hkrati, da fizično ne zmore vsaki porodnici nuditi toliko podpore kot jo potrebuje. V prvi vrsti babica preverja zdravstveno stanje porodnice in otroka ter skrbi, da sta oba stabilna. Preverja otrokov srčni utrip, jakost popadkov, izvaja vaginalne preglede in poroča zdravniku o svojih ugotovitvah. Le bolj izkušene in starejše porodne babice, glede na raziskave, nudijo tudi čustveno oporo (Barnett et al. 2008).

Porodna babica veliko časa preživi na poti od ene do druge porodnice, torej izven porodne sobe in tako sta porodnica in njen partner pogosto prepuščena samemu sebi, brez podpore, pojasnila, opore, informacij, …. Prav tako se babice menjajo in prihajajo nove, ponovno nepoznane za porodnico, ki ponovno izvajajo neprijetne preglede, npr. vaginalne. Vsi ti dejavniki skupaj niso spodbudni za dobro napredovanje poroda.

V čem se doula razlikuje od partnerja in njegove podpore?

Mnogo parov meni, da je partnerjeva prisotnost na porodu dovolj. Resnično je partnerjeva prisotnost zelo pomembna, a tudi on ima svoje fizične potrebe, ki jih bo med porodom moral zadovoljiti (stranišče, hrana, počitek) in pa tudi on je na svojem čustvenem porodu. Partner niti nima izkušenj in ima omejeno znanje o postopkih, poteku poroda, načinih pomoči. Idealno je, če partner in doula lahko sodelujeta v nudenju podpore porodnici in tako kreirata podporni team.

Raziskave so pokazale, da je najboljša kombinacija porodne podpore prav podporni team partnerja in doule. Prav tako so raziskave pokazale, da je zadovoljstvo s porodnim procesom pri partnerjih bistveno višje, kadar je porodni par ob sebi neprekinjeno imel svojo doulo (McGrath and Kennell: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18507579/). Kar 93% parov je prisotnost doule med porodom označilo za zelo pozitivno in 7% za pozitivno. V drugih študijah so partnerji dejali, da so jim ob prisotnosti doule bile stvari pojasnjene, razložene, da je bilo vodstvo, kako in kaj početi, jasno in so tako lažje zdržali čustveni pritisk porodnega procesa in zmogli tudi oni neprekinjeno stati ob strani svoji partnerki (Johansson, 2015).

Kako poiskati dobro doulo?

Doule smo različne, vsaka s svojim načinom dela in značajem. Ker vsak način ni za vsakega in imamo pravico do izbiranja, si porodno doulo seveda izberemo tudi po osebni simpatičnosti. Vendar pa obstajajo neki osnovni kriteriji o izobrazbi, izkušnjah, načinu dela, časovni razpoložljivosti, pa še čem, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko razvije odnos, ki vodi v zaupanje in varnost. Na spletni strani zavoda Indo Anai je objavljen temeljit vprašalnik, ki bi si ga par v izbiranju doule zase moral prebrati in nasloviti na svojo potencialno izbiro. Vprašalnik najdete na naslednji povezavi https://www.google.com/search?q=indo+anai&oq=indo+anai&aqs=chrome..69i57j69i59j69i65l3j69i60l3.1959j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Blog prispevek je povzet in delno preveden po članku https://evidencebasedbirth.com/the-evidence-for-doulas/?fbclid=IwAR3fdAMiFbRaFlRfjH2DrMnts_2lFdV_eLSSRuSFFUZh2EGiYRHuz6O7rqg

Simone Kindermann, univ.dipl.polit; porodna in poporodna doula ter inštruktorica priprave na porod pri ChildBirth International organizaciji; licencirana inštruktorica masaže dojenčkov po IAIM metodi; licencirana inštruktorica za optimalno otrokovo vstavo po Spinning Babies metodi